efener

Hem treballat pels principals clients del sector:
FECSA-ENDESA,
IBERDROLA,
REE,
EON,
EDP,
INABENSA,
SIEMSA,
TACKE ENERGIA EOLICA,
AERE,
TELEMAT,
COPISA,
ELECNOR,
IDER,
GDE,
CELSA,
CIMENTS MOLINS,
GONVARRI,
IBERPOTASH,
ORMAZABAL
etc.
La solvència d’EFENER està avalada per l’experiència acumulada dels professionals que la integren:
  • 70 projectes de Subestacions Elèctriques de Transport i Distribució.
  • Centrals de generació en Règim Especial amb una potència acumulada de 800 MW, incloent mini-centrals hidràuliques, parcs eòlics i plantes solars.
  • Realització de més de 250 projectes de Centres de Transformació de Mitja Tensió

EFENER ha desenvolupat tradicionalment la seva activitat a Espanya, Portugal i França. A l’actualitat també duu a terme projectes a l‘estranger, sobretot en el camp de les energies renovables, amb presència en països emergents com Kazakhstan, Xile i Argentina.