efener

EFENER ofereix formació tècnica pel personal d’operació i manteniment d’instal·lacions elèctriques:

 • Coneixements bàsics d’alta tensió
 • Seguretat elèctrica
 • Operació i manteniment d’instal·lacions
 • Realització de cursos a mida
  • Instruccions relatives a l’acompliment de la normativa adaptades a les instal·lacions concretes de l’usuari
  • Recopilació d’esquemes, plànols, catàlegs i instruccions dels equips per la seva utilització pràctica
  • Desenvolupament d’eines multimèdia en col·laboració amb l’empresa ITACA
  • Possibilitats de consultes on-line