efener

L’empresa Efener té una de les seves principals activitats en el disseny de sistemes de generació d’energia. Fins l’actualitat ha centrat els seus serveis en els denominats sistemes d’energia en règim especial, que engloben les tecnologies de generació renovable (excloent la gran hidràulica) i les plantes de cogeneració.

En totes aquestes tecnologies acompanyem als nostres clients en tot el camí per l’obtenció de permisos i llicències. Preparem la documentació tècnica i administrativa associada a la tramitació dels permisos. També podem assumir la interlocució amb l’administració i altres agents involucrats. Complementem als nostres clients amb serveis com auditories, projectes de detall, direcció d’obra o un servei integral de Project Management.

Energia Eòlica

És la tecnologia de generació d’energia elèctrica amb major creixement a nivell mundial.

 • Realització de campanyes de mesura de vent, incloent muntatge i manteniment de torres de mesura
 • Estudis de recurs eòlic amb els programes més avançats del sector (Wasp, Windpro i Windfarmer)
 • Auditoria d’instal·lacions construïdes o en fase de projecte
 • Estudis d’interconnexió a la xarxa
 • Projectes bàsics i de detall de parcs eòlics i de les infraestructures elèctriques associades
 • Direcció d’obra
 • Tramitacions administratives incloent els aspectes ambientals, urbanístics i la relació de bens afectats
 • Recerca de finançament
 • Recerca d’oportunitats d’inversió en mercats emergents
Energia Mini-hidràulica

L’aprofitament de la força de l’aigua per la generació d’energia ha estat utilitzada per l’home des de fa mil·lers d’anys.

 • Especialistes en el disseny de centrals mini-hidràuliques (de fins a 10 MW) per l’aprofitament de salts hidràulics en rius i canals de reg.
 • Tecnologia molt consolidada i explotada en el nostre país, està arrencant amb força a països menys desenvolupats.
 • Estudis de viabilitat de les instal·lacions
 • Projectes bàsics i de detall de centrals i de les infraestructures elèctriques associades
 • Direcció d’obra
 • Tramitacions administratives incloent concessions, els aspectes ambientals, urbanístics i la relació de bens afectats.
 • Recerca de finançament
 • Recerca d’oportunitats d’inversió en mercats emergents
Energia Fotovoltaica

Té la versatilitat de servir tant per petites plantes d’ús residencial com per grans centrals de generació centralitzada.

 • Realització d’estudis de viabilitat econòmica
 • Auditoria d’instal·lacions construïdes o en fase de projecte
 • Estudis d’interconnexió a la xarxa.
 • Projectes bàsics i de detall de plantes fotovoltaiques i de les infraestructures elèctriques associades
 • Gran experiència amb tot tipus de tecnologies (instal·lacions en cobertes, fixes al terra, seguiment solar d’un i dos eixos, inversors centrals o d’string ..
 • Instal·lacions claus en mà
 • Manteniment integral de les plantes
 • Tramitacions administratives incloent el pre-registre, els aspectes ambientals, urbanístics i la relació de bens afectats.
 • Recerca de finançament
 • Recerca d’oportunitats d’inversió en mercats emergents
Cogeneració

Tecnologia ha utilitzada àmpliament a la indústria i actualment en expansió al sector terciari i residencial amb l’aparició d’equips d’alt rendiment per potències mitjanes i petites.

 • Realització d’estudis de viabilitat econòmica per la implementació de centrals de cogeneració en edificis nous o existents
 • Auditoria d’instal·lacions construïdes o en fase de projecte
 • Estudis d’interconnexió a la xarxa.
 • Projectes bàsics i de detall de cogeneracions i de les infraestructures elèctriques associades
 • Projectes tant de plantes convencionals com de microcogeneracions (<50 kW)
 • Instal·lacions claus en mà
 • Manteniment integral de les plantes
 • Tramitacions administratives
 • Recerca de finançament. Possibilitat d’externalitzar la inversió amb Empreses de Serveis Energètics
 • Recerca i tramitació de subvencions