efener

 

 

 

 

 

 

 

Missió

Efener Enginyeria, S.L.L. desenvolupa projectes amb un alt grau d’especialització en l’àmbit energètic. Som especialistes en el disseny i la construcció d’infrastructures elèctriques i sistemes de generació d’energia renovable. Tots els nostres projectes incorporen les tecnologies més avançades i eficients de cara a garantir un ús racional de l’energia. Aquesta és la via per ajudar als nostres clients a ser cada dia més autònoms energèticament, minimitzar la seva despesa energètica present i futura, alhora que redueixen l’emissió de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera.

Garantim un compromís total amb les necessitats dels nostres clients per adaptar els nostres serveis a les seves necessitats.

Política de qualitat

Optimitzem dia a dia els nostres processos per tal d’assolir les exigències creixents dels projectes en els que intervenim. Els nostres principals compromisos en aquest sentit són:

  • Atenció continua a la satisfacció i expectatives dels nostres clients
  • Definició i compliment dels requeriments aplicables als nostres productes i serveis, amb especial èmfasi al aspectes legals i reglamentaris
  • Millora continua de la competència tècnica i professional del nostre personal mitjançant formació específica
  • Atenció prioritària a la seguretat i salut dels treballadors en el desenvolupament i control de les instal·lacions
  • Definició d’objectius anuals de l’empresa i el seu seguiment

Orígens

L’empresa Efener arranca l’any 2006 amb l’experiència acumulada dels seus socis, treballadors i col·laboradors en grans empreses del sector de l’energia, incloent empreses elèctriques, instal·ladores o empreses consultores. Cal destacar que l’empresa Efener comparteix socis, oficines i recursos amb l’empresa EPG (Estudios y Proyectos Grau, S.L.), una de les empreses de referència en els camps de l’energia elèctrica en general i de les energies renovables en particular.