efener

A partir d'un equip de treball multidisciplinar i amb àmplia experiència en el sector de l’energia elèctrica, podem oferir un servei complert pel disseny, construcció i posada en marxa de tot tipus d’infraestructures elèctriques. Els nostres serveis van des de la consultoria puntual en sistemes de protecció fins al disseny integral de subestacions elèctriques. Els principals àmbits d’actuació en els que treballem són:

Centres de Transformació de Mitja Tensió

Disseny de xarxes de mitja tensió per companyies elèctriques i per indústries.

 • Duem a terme totes les tasques administratives, prèvies a l’obra i de legalització.
 • Realització de projectes bàsics i projectes de detall.
 • Interlocució amb les companyies elèctriques distribuïdores de cara a agilitzar les tramitacions.
 • Estudis de selectivitat de les proteccions per garantir la seguretat integral de les instal·lacions.
 • Serveis de project management i instal·lacions claus en mà.
Subestacions de distribució i transport

Disseny integral de subestacions.

 • Oferim serveis que van des de la implantació i disseny conceptual, fins a l’enginyeria de detall, direcció d’obra i posta en marxa.
  • Disseny electromecànic de la subestació. Càlcul d’embarrats, conductors, recolzaments, posta a terra...
  • Obra civil
  • Acompanyament en l’elecció i contractació d’aparamenta
  • Estudis de selectivitat i programació d’ajustos de proteccions
 • Tramitacions administratives incloent els aspectes ambientals, urbanístics i la relació de bens afectats.
 • Intervenim en infrastructures existents en tasques de revisió de proteccions, i suport tècnic a l’explotació i manteniment de subestacions.
 • Formació per l’operació i el manteniment.
Línies elèctriques aèries i subterrànies

Dissenyem línies elèctriques de mitja i alta tensió.

 • Realització de projectes bàsics i de detall incloent:
  • Disseny de traçats i elecció de conductors
  • Incorporació de sistemes de transmissió de senyals
  • Càlculs de suports
  • Obra civil
 • Direcció d’obra
 • Tramitacions administratives incloent els aspectes ambientals, urbanístics i la relació de bens afectats.
Consultoria i formació

Consultoria per empreses explotadores, enginyeries i empreses instal·ladores.

 • Solucions d’integració a la xarxa de centrals de generació renovable (xarxes poc estables, sistemes insulars o micro-xarxes aïlllades).
 • Simulació de xarxes. Incloent sistemes estàtics i dinàmics. Estudis de fluxos de xarxes.
 • Estudis de selectivitat i programació d’ajustos de proteccions.
 • Peritatge d’incidències causades per perturbacions a la xarxa elèctrica.
 • Desenvolupem software multimèdia a mida, adaptats a les instal·lacions dels nostres clients per organitzar i complementar els projectes, esquemes i manuals existents en les instal·lacions.
 • Organitzem cursos presencials de seguretat elèctrica en indústries i empreses explotadores d’infraestructures elèctriques.